News-Thành phố sinh thái

Nhật Bản xây dựng thành phố sinh thái dưới biển dành cho 5000 người. Nhật=> Xem thêm

News- Nguyên nhân ô nhiễm nước

NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ô nhiễm nước sinh học do các=> Xem thêm

News- Chất thải rắn – sức khỏe

Chất thải rắn kẻ thù của sức khỏe con người Việt Nam đang đối mặt với=> Xem thêm

News- Chất thải rắn

CHẤT THẢI RẮN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Trong 20 năm qua,xử lý chất thải Việt=> Xem thêm

News -Ô nhiễm làng quê

Ô nhiễm trầm trọng ở những làng quê Việt Nam Những bãi rác lộ thiên=> Xem thêm

Phương Tiện Vận Chuyển

Phương tiện vận chuyển Hơn 25  xe chuyên dụng các loại để vận chuyển chất=> Xem thêm

Phạm vi hoạt động

Phạm vi hoạt động được phép: Vùng Tỉnh Vùng Đông Nam Bộ  Đồng Nai .=> Xem thêm

Kho tập kết, phân loại và lưu giữ tạm thời chất thải

Kho tập kết, phân loại chất thải –  Hệ thống kho được trang bị các=> Xem thêm

Hệ thống súc rửa, phục hồi thùng phuy, bao bì các loại

HỆ THỐNG SÚC RỬA, PHỤC HỒI THÙNG PHUY VÀ BAO BÌ CÁC LOẠI –  Chức năng : Xử=> Xem thêm

Hệ thống xử lý thu hồi dung môi

Chất thải ngày nay được coi như một nguồn tài nguyên quý giá nếu chúng=> Xem thêm