Trang bị bảo hộ lao động

Công ty CP Môi Trường Quốc Đại Thành luôn xem sự an toàn và sức khỏe của người lao động là tiêu chí hàng đầu. Vì vậy, công ty đã thành lập Bộ Phận An toàn mục đích tổ chức, kiểm soat việc an toàn trong quá trình hoạt động. Công ty đã trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thường xuyên mở các khóa tập huấn về an toàn lao động. Định kỳ hằng năm, công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động nhằm giảm thiểu các rủi ro về sức khỏe cho người lao động.

Những thiết bị bảo hộ chúng tôi đang sử dụng

Mũ bảo hộ

Khẩu trang hoạt tính

Giày bảo hộ lao động

Quần áo bảo hộ

Kính bảo hộ

Nón bảo hộ cho công nhân lò đốt

Dây đai an toàn khi làm việc trên cao (Vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị)

Bao tay cao su khi làm việc tiếp xúc với hóa chất, chất thải lỏng

Bao tay len vải

Mặt nạ khi làm trong môi trường đặt biệt

Mặt nạ phòng độc khi làm môi trường đặt biệt khắc nghiệt

Bình oxi khi làm việc ở môi trường đặt biệt khắc nghiệt

Được dùng trong ứng cứu sự cố