Lưu trữ Danh mục: Dịch vụ 1

Xử lý, thu hồi dung môi

–  Chức năng : Xử lý các dung môi thải bỏ, thu hồi dung môi sạch=> Xem thêm

Xử lý rác sinh hoạt, rác y tế

– Chất thải sinh hoạt: Thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất=> Xem thêm

Xử lý rác nguy hại

Tìm hiểu về chất thải nguy hại Chúng ta có thể hiểu một cách đơn=> Xem thêm

Xử lý nước thải

Sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp thuộc các vùng trọng điểm trong nước=> Xem thêm

Xúc rửa phục hồi thùng phuy, bao bì các loại

–  Chức năng : Xử lý các loại thùng phuy và bao bì nhiễm chất thải nguy hại,=> Xem thêm

Vệ sinh công nghiệp

Vệ sinh nhà xưởng, hầm, bồn chứa,…

Tháo dỡ, tiền xử lý linh kiện điện tử

–  Chức năng : Hệ thống có chức năng xử lý, thu hồi một số kim=> Xem thêm