Ngâm tẩy kim loại súc rửa nhiễm thành phần nguy hại

–  Chức năng : Tẩy rửa các loại phế liệu có nhiễm thành phần nguy hại.=> Xem thêm

Giám sát định kỳ, cam kết bảo vệ môi trường

–  Công ty sẽ tổ chức giám sát môi trường định kỳ, nộp báo cáo=> Xem thêm

Tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, sản xuất an toàn.

Tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, sản xuất an toàn định kỳ.

Trang bị bảo hộ lao động

Công ty CP Môi Trường Quốc Đại Thành luôn xem sự an toàn và sức=> Xem thêm

Xử lý chất thải đúng quy trình, kiểm soát ô nhiễm môi trường

–  Xử lý các loại chất thải luôn tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu=> Xem thêm

Lưu giữ chất thải an toàn trước khi xử lý

–  Khu vực lưu trữ chất thải gọn gàng, ngăn nắp, đảm bảo chất thải=> Xem thêm

Vận chuyển an toàn

–  Các phương tiện thiết bị vận chuyển thường xuyên được bảo trì, bảo dưỡng,=> Xem thêm