–  Khu vực lưu trữ chất thải gọn gàng ngăn nắp, đảm bảo chất thải không bị để lẫn với nhau.

–  Khu vực lưu giữu chất thải nguy hại được tách riêng với khu vực sản xuất và có hàng rào bảo vệ nhằm tránh cho chất thải không tràn sang khu vực sản xuất.

–  Khu vực chứa chất thải nguy hại có mái che và hệ thống thu gom nước thải về hệ thống xử lý nước tập trung của nhà máy.

–  Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại được trang bị đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn phong tránh cháy nổ như : Hệ thống báo cháy, báo động, thiết bị liên lạc, camera, máy phát điện.