Hệ thống ngâm tẩy phế liệu nhiễm thành phần nguy hại

HỆ THỐNG NGÂM TẨY, SÚC RỬA KIM LOẠI, NHƯA

–  Chức năng : Tẩy rửa các loại phế liệu có nhiễm thành phần nguy hại. Phế liệu sạch tận dụng bán phế liệu.

–  Công suất : 1000 kg/h.

–  Các chất thải có khả năng xử lý : Kim loại, phế liệu nhiễm thành phần nguy hại.

–  Quy trình xử lý : 

 

 

Hệ thống ngâm tẩy phế liệu nhiễm thành phần nguy hại

PHẾ LIỆU NHIỄM THÀNH PHẦN NGUY HẠINGÂM TẨY HÓA CHẤTSÚC RỬA BẰNG NƯỚC SẠCHLÀM KHÔKIM LOẠI SẠCHLƯU KHO TẠM THỜI
NướcNước
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

 

+ Phế liệu nhiễm thành phần nguy hại được tẩy rửa theo mẻ. Sau khi đưa về khu vực tẩy rửa, phế liệu  được đưa vào thùng chứa, đóng nắp thùng sau đó trải qua các bước tẩy rửa sau:

+ Tẩy rửa tại bể ngâm tẩy bằng hóa chất : Dùng Palang cẩu thùng cho từ từ vào bể nhâm tẩy bằng hoá chất  đảm bảo sục khí của bể ngâm tẩy phải luôn mở. Phải đảm bảo  thùng phải được ngâm trong bể ngâm tẩy ít nhất 20 phút. Trước khi lấy thùng ra, phải nâng lên hạ xuống ít nhất 3 lần để dầu mỡ, CTNH được tách ra hẳn khỏi kim loại. Định kỳ phải thêm dung dịch tẩy rửa cho đủ vào bể.

+ Tẩy rửa bằng bể chứa nước sạch : Sau khi cho thùng vào bể ngâm tẩy bằng hóa chất, dùng Palang móc vào thùng, cẩu thùng cho từ từ vào bể chứa nước sạch đảm bảo sục khí của bể nước phải luôn mở.

+ Để ráo : Cẩu thùng vào vị trí để khô ráo. Khi nước trong thùng đã hết, cẩu thùng ra, mở khóa thùng, tập kết phế liệu sạch khu vực quy định.

+ Nước chứa dung dịch tẩy rửa dầu mở và nước sạch sẽ được đưa về hệ thống xử lý nước để xử lý.