Hệ thống lò đốt chất thải nguy hại

HỆ THỐNG LÒ ĐỐT CHẤT THẢI

 Chức năng : Xử lý bằng phương pháp đốt hủy trong lò đốt hai cấp (buồng đốt sơ cấp & thứ cấp) các loại chất thải nguy hại rắn, lỏng, bùn. Hệ thống lò đốt có trang bị hệ thống xử lý khí thải đồng bộ. Khí thải sau khi thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn QCVN. Tro xỉ sau quá trình đốt được đưa vào hệ thống ổn định hóa rắn.

– Công suất : 1.000 kg/h/lò. Số lượng 01 lò. Công suất đốt tối đa 24 tấn/ngày

– Các chất thải có khả năng xử lý : Các loại bao bì, giẻ lau, vải chứa thành phần nguy hại, giấy các loại; Các loại bùn thải, cặn thải; Dịch cái thải, keo; Xăng, dầu, nhớt thải; Các loại chất hấp thụ, bã lọc; Các loại mực in, cặn sơn; Chất thải y tế; Các loại hóa chất thải; Các loại hóa chất phục vụ nông nghiệp; Các chất thải nhiễm thành phần nguy hại khác.

 Quy trình xử lý :

 

 

Hệ thống lò đốt chất thải nguy hại

BUỒNG ĐỐT SƠ CẤPTRO XỈỔN ĐỊNH HÓA RẮNLƯU KHO
CHẤT THẢI ĐEM TIÊU HỦYPHÂN LOẠI & PHỐI TRỘNBUỒNG ĐỐT THỨ CẤPHỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢIKHÓI THẢI ĐẠT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
NHIÊN LIỆU DẦU DO

 

+     Chất thải cần thiêu huỷ từ các chủ nguồn thải  được vận chuyển về nhà máy. Sau khi phân loại được tập kết về khu vực lò đốt.

+     Chất thải được phối trộn và đưa vào lò đốt, qua buồng đốt sơ cấp – tiến hành quá trình nhiệt phân chất thải ở nhiệt độ 650-850oC.

+     Khí nhiệt phân từ buồng sơ cấp được đưa qua buồng thứ cấp, ở đây tiếp tục được đốt cháy nhờ béc đốt dầu D.O thứ cấp. Nhiệt độ của buồng đốt thứ cấp  được duy trì ở 1.050-1.200 oC. Nhờ nhiệt độ cao và thời gian lưu khí trong buồng đốt đủ lâu (lớn hơn 2s) đảm bảo đốt cháy hoàn toàn các chất gây mùi và độc hại có trong khí thải.

+     Khí thải sau thoát ra từ buồng đốt thứ cấp được giải nhiệt để tránh tạo ra các khí độc hại, đồng thời giảm thể tích khói thải ra môi trường. Khói thải sau khi xử lý qua hệ thống khí thải đạt tiêu chuẩn QCVN được thải ra ngoài môi trường qua ống khói có chiều cao được tính toán phù hợp theo quy định của QCVN.

+     Tro xỉ sau quá trình đốt được chuyển qua hệ thống ổn định hoá rắn.