Hệ thống ổn định hóa rắn

HỆ THỐNG ỔN ĐỊNH HOÁ RẮN

 

–  Chức năng : Xử lý các loại xỉ than, cặn kim loại, tro than đốt, chất thải không thể đốt và tái chế.

–  Công suất : 1500 kg/h

–  Các chất thải có khả năng xử lý : Các loại tro xỉ, bùn thải, bột đá mài, các chất thải dạng rắn khác…..

–  Quy trình xử lý:

Hệ thống ổn định hóa rắn

XI MĂNGVÔICÁTHÓA CHẤT
CHẤT THẢI ĐEM ĐÓNG RẮNMÁY TRỘN
KHUÔN ĐÓNG RẮN
CHÔN LẤPSỬ DỤNG LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG