Phương Tiện Vận Chuyển

Phương tiện vận chuyển

Hơn 25  xe chuyên dụng các loại để vận chuyển chất thải 

–    Xe tải thùng gồm 12 xe có tải trọng từ 1 – 15 tấn;

–    Xe tải cẩu gồm 03 xe có tải trọng từ 5 – 15 tấn;

–    Xe đầu kéo và sơmi rơ mooc gồm 06 xe có tải trọng từ 14.5 – 38.7 tấn;

–    Xe ép rác gồm 04 xe.