Kho tập kết, phân loại và lưu giữ tạm thời chất thải

Kho tập kết, phân loại chất thải

–  Hệ thống kho được trang bị các thiết bị lưu giữ chất thải tạm thời chuyên dụng (Bao bì, thùng phuy các loại, thùng 1m3…).
–  Có rãnh thu hồi nước thải trong kho, toàn bộ nước thải được dẫn về hệ thống xử lý trung tâm.
–  Có hệ thống báo động, báo cháy, trang bị phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của luật phòng cháy chữa cháy.