Mua bán phế liệu

Mua bán các loại phế liệu có hoặc không nhiễm chất thải nguy hại.
Tất cả các phế liệu nhiễm chất thải nguy hại sẽ được xử lý trước khi tái chế.
Mua bán các loại phế liệu, kim loại màu : sắt , đồng , nhôm,inox, giấy, nhựa, gỗ vv…
Tham gia dự thầu đấu giá mua các loại phế liệu…