Hệ thống xử lý ắc quy

HỆ THỐNG PHÁ DỠ ẮC QUY

– Chức năng : Xử lý các bình ắc quy, thu hồi phế liệu.

– Công suất : 500 kg/h.

– Các chất thải có khả năng xử lý: Bình ắc quy các loại, chất thải chứa chì.

BÌNH ẮC QUY THẢI CÁC LOẠI
THÁO NẮP THỦ CÔNG
BỂ NGÂM RỬA
MÁY CẮT
PHẦN BỘTVỎ & NẮP BÌNHLƯỚI CỰC, BẢN CỰC CHÌ
RỬAXÚC RỬA BÌNHVỆ SINH BẢN CỰC
KIM LOẠI PHẾ LOẠINHỰA PHẾ LIỆUCHÌ & ANTIOMONNIKEL, CADIMI
CHUYỂN GIAOHOÁ RẮN